Onsdagslydnad  - VINTERUPPEHÅLL

Onsdagslydnaden är för ALLA medlemmar oavsett tävlingsklass och träningserfarenhet. Onsdagslydnaden är ett perfekt tillfälle för dig som vill ha hjälp med kommendering av ett lydnads- eller bruksmoment. Det är också många som kommer för att fika, passivitetsträna och snacka hund. De träningsvärdar som är ansvariga för träningen tillgodoser ekipagens önskemål vad gäller platsliggning, budföring och lydnadskommendering. 

Skotträning
På onsdagar klockan 18.30 – 19.00 erbjuder vi  klubbens medlemmar platsliggning och budföring med skott.
Träningsvärden lägger upp träningen tillsammans med de som är på plats vid starttiden.

Gemensam platsliggning utan skott klockan 19.10
(skottfritt på klubben från 19.00)

Vad gör träningsvärden?
Alla kan vara träningsvärd! Du ska inte agera instruktör utan styra upp platsliggning och budföring samt hjälpa till med kommendering. Genom att vara träningsvärd får du möjlighet att lära känna fler hundintresserade på klubben och få lära dig mer om olika grenar. Är du intresserad av att vara träningsvärd, kontakta styrelsen.