Logotyp_Brukshundklubben_Enköping_RGB

Hantering av personuppgifter

Enligt den nya personuppgiftslagen (EU) 2016/679) som trädde i kraft 2018-05-25 har företag och föreningar fått hårdare krav vid hantering av personuppgifter.

Enköpings Brukshundklubb har därför tagit fram information om hur personuppgifter hanteras inom föreningen.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är en uppgift som kan användas för att identifiera en fysisk person. De uppgifter som räknas är till exempel namn adress, personnummer, bilder, telefonnummer och e-post. 

E-post
E-postl som skickas till Enköpings Brukshundklubb sparas upp till sex (6) månader efter inkommet datum. Detta för att kunna återkoppla och följa upp ärenden under en tid. E-post rörande delmedlemskap sparas i ett (1) år från inkommet datum då det medlemskapet sträcker sig över ett (1) år.

Kurser
Vi lagrar namn och personnummer för att kunna kontrollera medlemskap och betalningar. Vi lagrar telefon och e-post för att kunna skicka ut information kring kursen samt kunna komma i kontakt med den anmälde ifall att något tillfälle måste ställas in eller om annan viktig information kring kursen dyker upp. Dessa uppgifter sparas i ett (år).

Alla EBKs kurser anorndas i samarbete med Studiefrämjandet och närvarolista från våra kurser rapporteras därför till dem för att vi sedan ska kunna söka bidrag. 
De uppgifter som sparas är;
Namn
Födelseår
Adress
Postnummer
Antal deltagare

Denna information sparas i ett (1) år.