Logotyp_Brukshundklubben_Enköping_RGB

Tjänstehund

Svenska Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation.
Vi har i uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och personal till Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Vi ska bidra till att hundens förmåga kommer till nytta i samhället. Genom information och utvecklande samarbete med andra aktörer i frågor som rör hundens användning i människans tjänst ska vi ta samhällsansvar. Vi ska skapa förmåga och kompetens att utveckla och utbilda samhällsnyttiga hundar.

Lämpliga tjänstehundar
Många raser är lämpliga som tjänstehundar, även många blandrashundar. Det är egentligen inte rasen som avgör utan individens egenskaper. Hundarna måste vara arbetsvilliga, ha bra ”motor” och en tydlig ”on/off-knapp”. Med andra ord ska hunden kunna koppla av när arbetet är slutfört och komma igång snabbt när det är dags att arbeta. Dessa egenskaper är viktiga för att hunden ska orka både fysiskt och psykiskt över tiden. En patrullhund till exempel måste klara av att vara fokuserad under arbetspass på flera timmar. Det gäller självklart även för en räddningshund som skall orka arbeta i mycket krävande miljöer.

Krav på hunden

En hund som ska certifieras som tjänstehund får inte vara äldre än fem år. Det betyder att utbildningen måste påbörjas i god tid. Likaså ställs krav på att hunden har godkänd status på höfter och armbågar.
 

Patrullhund
Att utbilda en patrullhund är något för dig som vill göra en insats med hund i Försvarsmakten. Kurser arrangeras runt om i landet på Svenska Brukshundklubbens lokala klubbar.
Patrullhundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i bevakningsområdet. Hunden tränas att från fasta platser och i rörelse tydligt markera ljud i terräng. Hunden kan på mycket långa avstånd höra en människa som rör sig, och markera detta för sin förare. Hunden varnar på detta sätt sin förare för eventuella inkräktare. I rörelse kan hunden även med hjälp av sitt fina luktsinne ta upp och följa spår på marken och avslöja personer som gömmer sig i terrängen.
 
Intresserade av patrullhundkurs, se hit!
En patrullhundskurs syftar till att utbilda hundförare och hundar till ekipage som kan krigsplaceras i Hemvärnet.
Är du intresserad av information kring kommande patrullhundskurser, anmäl ditt intresse till Caroline Nilsson, Försvarsmaktsombud Militärregion Mitt på: patrullhund@gmail.com