Logotyp_Brukshundklubben_Enköping_RGB

Vandringspris - Lydnad

Årets Lydnadshund

Tävlan om priset är endast öppen för medlemmar av Enköpings Brukshundklubb och tillfaller bästa hund i gruppen Lydnad.
Beräkningen baserar sig på max tre resultat från officiella lydnadstävlingar under det aktuella året. Varje tävlingsresultat/poäng delas med koefficienten för respektive klass, för att sedan adderas till en summa.
 

Klass Koeff.
Klass 3 32
Klass 3 32
Klass 1 32
Startklass 20
 

Därutöver erhålls följande bonuspoäng för respektive tävling:
 

Startklass Klass 1 Klass 2 Klass 3 
3:e pris 1 poäng 1.5 poäng 2 poäng 3 poäng
2:a pris 1.5 poäng 2 poäng 3 poäng 4 poäng
1:a pris 2 poäng 3 poäng 4 poäng 5 poäng


SM kvalificering ger 10 poäng och SM placering (1-3) ger 15 poäng. 

Priset gäller för en och samma hund och förare. Har flera hundar uppnått samma poängsumma skall priset tillfalla den hund som uppnått det bästa enskilda resultatet. 
Priset skall vara ständigt vandrande.

Klubbmästerskap Lydnad

Tävlan om priset är öppen endast för medlemmar av Enköpings Brukshundklubb som deltager i lydnadsklass Startklass, I, II eller III vid Enköpings Brukshundklubbs KM. 

Priset är ständigt vandrande och skall utdelas årligen till den medlem som vid KM uppnår högsta procentuella poängen. Om flera medlemmar uppnår samma poäng skall priset tillfalla den medlem som i första hand fått högst betyg i momentet linförighet/fritt följ, i andra hand momentet inkallning och i tredje hand hoppmomentet. 
Priset delas ut på tävlingsdagen.